Czyszczarka krat             
 
 
 
 
  Informacja o firmie  Realizacje  Referencje  Kontakt

Informacje o firmieFirma nasze pod nazwą Przedsiębiorstwo Melioracyjne Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim istnieje od 14.12.1992 roku. Kontynuujemy  wieloletnią tradycję i doświadczenie po zlikwidowanym Przedsiębiorstwie Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Pruszczu Gdańskim,  które było jednym z głównych  wykonawców robót melioracyjnych na Żuławach od zakończenia II wojny światowej.
Wykorzystujemy doświadczenie kadry technicznej i pracowników produkcyjnych tego Przedsiębiorstwa.

 


Zakres działania


WYKONYWANIE USŁUG
związanych z utrzymaniem (konserwacją i eksploatacją) urządzeń melioracji   podstawowych (przepompowni melioracyjnych - 75 szt., wałów przeciwpowodziowych oraz kanałów wraz z budowlami) na terenie woj. Pomorskiego.

REALIZACJA OBIEKTÓW  takich jak m. in.:
- kompleksowa budowa przepompowni melioracyjnych,
- budowa przepustów, jazów oraz innych budowli hydrotechnicznych,
- produkcja i montaż czyszczarek krat dla przepompowni melioracyjnych i małych elektrowni wodnych,
- roboty umocnieniowe rzek i kanałów (siatkowo-kamienne, faszynowe i inne)
- roboty towarzyszące dla budownictwa drogowego (umocnienia stożków mostów i wiaduktów itp)
- melioracje odwadniające i nawadniające,
- mała archtektura,
- zagospodarowanie terenu, roboty ziemne, makroniwelacje terenu,
- inne roboty zbliżone charakterem do w/w wymienionych

PRACE WARSZTATOWE:
- produkcja i montaż krat wlotowych stalowych dla obiektów hydrotechnicznych (przepompowni, elektrowni wodnych i innych obiektów)
- produkcja szybów rurowych dla pomp zatapialnych ze stali czarnej malowanej, ocynkowanej i ze stali nierdzewnej o srednicy do 1800 mm,
- produkcja konstrukcji nośnych czyszczarek krat,  małych wiat, zadaszeń, itp,
- produkcja zamknięć dla budowli wodnych,
- obróbka metali - prace spawalnicze (zgodne z uznanymi technologiami spawania-certyfikat TUV Rheinland, wykonywane przez pracowników posiadających certyfikat DNV)  roboty ślusarsko-tokarskie,
- inne roboty warsztatowe


Informacje prawne


RHB 8323 z dnia 23.12.1992 roku,  KRS 0000224349 z dnia 21.12.2004 roku

Dwuosobowy Zarząd Przedsiębiorstwa tworzą :

Dyrektor    Zarządu          -   inż. Janusz Tychmanowicz
Z-ca Dyrektora  Zarządu -   mgr  inż. Marek Przeradzki
 
Aktualnie zatrudniamy 57 pracowników :
 - stanowiska robotnicze, 48 pracowników, w tym
        - pracownicy budowlani, 12 pracowników,
        - mechanicy i spawacze,5 pracowników,
        - elektrycy, 3 pracowników,
 - pracownicy umysłowi, 9 pracowników, w tym:
      - kierownicy budowy, 4 pracowników z wyższym wykształceniem.

 
 
Przedsiębiorstwo Melioracyjne Sp. z o.o. ul. F. Nowowiejskiego 31 a, 83-000 Pruszcz Gdański
tel.: (0-58)682-37-53, (0-58)683-17-77 fax.: (0-58)683-30-49 biuro@pmelioracyjne.pl

Jesteś 270265 oglądającym tę stronę (od 18.02.2010)