Czyszczarka krat             
 
 
 
 
  Informacja o firmie  Realizacje  Referencje  Kontakt

EW Rościno- chwytakowa czyszczarka krat

Chwytakowa czyszczarka krat dla EW ROŚCINO wykonana dla ENERGA S.A. GDAŃSK w okresie V-VII.2015 w zakresie:
 • zaprojektowanie chwytakowej czyszczarki krat wraz z konstrukcja wsporczą i torem jezdnym
 • wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji wsporczej dla czyszczarki krat z torem jezdnym
 • wykonanie i dostawa  mechanicznej czyszczarki krat
 •  montaż i uruchomienie mechanicznej czyszczarki krat w sterowaniu ręcznym i automatycznym z koszem ze stali nierdzewnej 304

EW Rakowiec

Wykonanie i zainstalowanie mechanicznej czyszczarki krat typ MC/A wraz z konstrukcją wsporczą ze sterowaniem ręcznym i automatycznym w okresie XI/2014 - II/2015 r.  dla ENERGA Wytwarzanie SA Gdańsk w zakresie:
 • zaprojektowanie konstrukcji wsporczej i krat wlotowych dla czyszczarki krat z torem jezdnym
 • wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji wsporczej dla czyszczarki krat z torem jezdnym
 • wykonanie i montaż krat wlotowych
 • czyszczenie przedpola krat
 • dostawa, montaż i uruchomienie mechanicznej czyszczarki krat z koszem ze stali nierdzewnej 304

Przepompownia Nizina Konińska w m. Konin

Wykonanie i montaż mechanicznej czyszczarki krat, krat wlotowych oraz stalowej konstrukcji wsporczej z torem jezdnym i zadaszeniem dla przepompowni "Nizina Konińska" w m. Konin wykonanej dla Przedsiębiorstwa Robót Budowlanych i Melioracyjnych Sp. z o.o. HYDROWAT w Koninie.
Roboty były wykonywane w okresie IX-XI.2014 r. w następującym zakresie:
 • zaprojektowanie konstrukcji wsporczej z torem jezdnym dla czyszczarki krat
 • wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji wsporczej dla czyszczarki krat z torem jezdnym
 • wykonanie i montaż krat wlotowych
 • dostawa, montaż i uruchomienie mechanicznej czyszczarki krat z koszem ze stali nierdzewnej 304

Stp. URAD III. gm. Cybinka

Wykonanie robót budowlanych na pompowni melioracyjnej Urad III w okresie IX.2013 do X.2014 dla firmy HYDROMEL III Sp. z o.o. w zakresie:
 • wykonanie, dostawa i montaż krat wlotowych 
 • wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie mechanicznej czyszczarki krat ze starowaniem ręcznym i automatycznym
 • wykonanie, dostawa i montaż stalowej konstrukcji wsporczej z torem jezdnym i zadaszeniem dla czyszczarki krat
 • dostawa i montaż rurociągów tłocznych stalowych DN 1200 (140,0 mb)

Stp. Zawodzie Gdańsk - czyszczarka krat

Wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie nowej czyszczarki krat wraz z kratami wlotowymi i konstrukcją wsporczą ze sterowaniem za pomocą pilota radiowego w okresie V.-VII-2014 r. dla Gdańskich Melioracji Sp. z o.o. w zakresie:
 • zaprojektowanie konstrukcji wsporczej dla mechanicznej czyszczarki krat
 • wykonanie konstrukcji wsporczej
 • wykonanie mechanicznej czyszczarki krat typ MC/R z koszem ze stali nierdzewnej 304
 • montaż konstruckji wsporczej i czyszczarki krat wraz z uruchomieniem

Przepompownia Wola Podłężna gm. Kramsk

Wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie mechanicznej czyszczarki krat typ MC/A w sterowaniu automatycznym z konstrukcją wsporczą z torem jezdny zadaszonym w okresie VII.-X.-2013 r. dla firmy POWEN PROJEKT Sp. z o.o. w zakresie:
 • wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie mechanicznej czyszczarki krat w sterowaniu ręcznym i automatycznym
 • wykonanie, dostawa  i montaż krat wlotowych
 • wykonanie, dostawa i montaż stalowej konstrukcji wsporczej z zadaszeniem, torem jezdnym dla czyszczarki krat
 • montaż instalacji sterowania automatycznego dla czyszczarki krat

Stp. Opalenie - czyszczarka z konstrukcją wsporczą

Wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie mechanicznej czyszczarki krat typ MC/A w sterowaniu automatycznym z konstrukcją wsporczą z torem jezdny zadaszonym w okresie III.-X.-2013 r. dla firmy AGROMEL Sp. z o.o. w zakresie:
 • wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie mrchanicznej czyszczarki krat
 • wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji wsporczej zadaszonej z torem jezdnym

Pompownia odwadniająca w m. Zembrzyce k/Wadowic

Wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie mechanicznej czyszczarki krat typ MC/A ze sterowaniem automatycznym i ręcznym (pilot radiowy) w okresie V.2013 - X.2013r. dla SKANSKA S.A. OBI w Krakowie w zakresie:
 • wykonanie, dostawa i uruchomienie mechanicznej czyszczarki krat wykonanie A i R
 • wykonanie i montaż krat ze stali nierdzewnej
 • wykonanie, dostawa i montaż stalowej konstrukcji wsporczej z zadaszeniemiz torem jezdnym dla czyszczarki krat

EW KAMIENNA


Wykonanie i zainstalowanie mechanicznej czyszczarki krat typ MC/A wraz z konstrukcją wsporczą ze sterowaniem ręcznym i automatycznym w okresie V/2012 - XII/2012 r. w zakresie:
 • wykonanie dostawa i montaż nowych  krat wlotowych
 • wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji wsporczej z zadaszeniem dla czyszczarki krat
 • dostawa, montaż i uruchomienie mechanicznej czyszczarki krat z koszem ze stali nierdzewnej 304
 • remont mechanizmów napędowych zasuw hydrozespołów z montażem dwóch nowych zasuw


EW Rzeszów

Wykonanie i zainstalowanie mechanicznej czyszczarki krat typ MC/A wraz z konstrukcją wsporczą ze sterowaniem ręcznym i automatycznym w okresie XII/2011 - IV/2012 r. w zakresie:
 • zaprojektowanie konstrukcji wsporczej dla czyszczarki krat z torem jezdnym
 • wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji wsporczej dla czyszczarki krat
 • dostawa, montaż i uruchomienie mechanicznej czyszczarki krat z koszem ze stali nierdzewnej 304


EW REJOWICE

Wykonanie i zainstalowanie mechanicznej czyszczarki krat ze sterowaniem ręcznym i automatycznym typ MC/A w okresie V. - XI. 2011
 • wykonanie toru jezdnego dla czyszczarki krat
 • wykonanie instalacji sterowania automatycznego z linią zasilająca
 • wykonanie urządzenia z koszem ze stali nierdzewnej gat. 304
 • montaż i uruchomienie czyszczarki krat w sterowaniu automatycznym

EW JUSZKOWO

Zaprojektowanie, wykonanie wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem czyszczarki krat w EW Juszkowo w okresie X.2010 - III.2011 r. w zakresie:
 • zaprojektowanie konstrukcji wsporczej dla mechanicznej czyszczarki krat typ MC/A
 • wykonanie konstrukcji wsporczej
 • wykonanie mechanicznej czyszczarki krat typ MC/A z koszem ze stali nierdzewnej 304
 • montaż konstruckji wsporczej i czyszczarki krat wraz z uruchomieniem

EW NIEDALINO

Konstrukcja wsporcza z zadaszeniem dla czyszczarki krat i stanowisko składowania dla szandorów z torem jezdnym oraz czyszczarka krat ze sterowaniem ręcznym typ MC/R w okresie I. - VI. 2011 r. w zakresie:
 • zaprojektowanie konstrukcji wsporczej dla czyszczarki krat z torem jezdnym
 • zaprojektowanie stanowiska do składowania szandorów z torem jezdnym
 • wykonanie, dostawa i montaz konstrukcji wsporczej dla czyszczarki krat i stanowiska do składowania szandorów z torem jezdnym
 • dostawa, montaz i uruchomienie mechanicznej czyszczarki krat z koszem ze stali nierdzewnej 304 i sterowaniem ręcznym typ MC/R

EW RUTKI

Zaprojektowanie, wykonanie wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem czyszczarki krat w EW Rutki w okresie X.2010 - III.2011 r. w zakresie:
 • zaprojektowanie konstrukcji wsporczej dla mechanicznej czyszczarki krat typ MC/A
 • wykonanie konstrukcji wsporczej
 • wykonanie mechanicznej czyszczarki krat typ MC/A z koszem ze stali nierdzewnej 304
 • montaż konstruckji wsporczej i czyszczarki krat wraz z uruchomieniem

Elektrownia P-A-K S.A w Koninie

Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie czyszczarki krat wraz z układem zasilania i sterowania wykonanym w okresie 29.01.2010 do 30.05.2010 r. w m. Ostrów Warcki
 • demontaż krat wlotowych na komorze nr 2 kanalłu wlotowego
 • dostawa i montaż nowych krat
 • dostawa i montaż konstrukcji wsporczej z torem jezdnym i zadaszeniem
 • montaż i uruchomienie czyszczarki w sterowaniu ręcznym i automatycznym
 • wykonanie układu zasilaniaEW GRÓDEK

Modernizacja wlotów wody w elektrowni wodnej Gródek gm. Drzycim, woj. kujawsko-pomorskie zrealizowane w latach V.2009 - X.2010 r. w zakresie:
 • modermizacja krat wlotowych
 • modernizacja systemu czyszczenia krat
 • wykonanie zastawek remontowych GW wraz z torem jezdnym
 • remont serwomotoru zasuwy H-1, H-2 i H-3
 • konstrukcja wsporcza zasuw
 • modernizacja zasilania i sterowania układem zasuw

EW Gródek

Wymiana balustrad na GW i DW w EW Gródek w terminie IX. - X.2009r.:
 • demontaz balustard na GW i DW
 • wymonanie i montaż nowych balustard ze stali nierdzewnej
 • naprawa cokołów betonowych

ENERGA Elektrownie Straszyn

Likwidacja nanosu w korycie Starej Raduni poniżej EW Pruszcz II. oraz jazu B w m. VIII - IX.2009r.:
 • odmuleknie koryta rzeki 
 • replrofilacja skarp, dna i korony
 • utylizacja urobku

EW Smukała

Przedłużenie toru dla czyszczarki krat w latach VI.-VII.2009r.:
 • wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej
 • wykonanie i montaż toru jezdnego dla czyszczarki krat
 • montaż czujników sterowania automatycznego czyszczarką kratUmocnienie Kanału Junikowskiego w Poznaniu

Wykonanie robót umocnieniowych kanału Junikowskiego na ul. Głogowskiej w latach II.2008 - VII.2009 r.:
 • regulacja koryta kanału
 • umocnienie dna i skarp materacami siatkowo-kamiennymi
 • wykonanie gurtów betonowych
EW Bielkowo

Remont i doszczelnienie wiezy kompensacyjnej EW Bielkowo realizowane w latach VII.-IX.2008r.:
 • skuwanie tynków
 • remont pokrycia dachowego z dachówki z obróbkami
 • reprofilacja ścian i schodów wieży kompensacyjnej
 • malowanie ścian i konstrukcji drewnianych wieży

Elektrownia Wodna Rosnowo

Wykonanie systemu czyszczenia krat oraz toru jezdnego dla zastawek remontowych wlotu do turbin w latach XI.2008 - V.2009r.:
 • wykonanie dokumentacji projektowej dla systemu czyszczenia krat  i toru jezdnego zastawek remontowych
 • wykonanie i montaż krat wlotowych do komór turbinowych elektrowni
 • wykonanie konstrukcji wsporczej dla czyszczarki krat i dla transportu zamknięć remontowych
 • wykonanie pomostu remontowego dla obsługi napędów zasuw komór turbinowych
 • wykonanie i montaż mechanicznej czyszczarki krat typ MC/R w sterowaniu ręcznym

Pompownia Pęczniew

Montaż z uruchomieniem czyszczarki krat dla pompowni Pęczniew w m.XII.2007r.
 • demontaż istniejących krat
 • montaż nowych krat
 • roboty żelbetowe
 • montaż konstrukcji wsporczej i toru jezdnego dla czyszczarki krat
 • montaż i uruchomienie czyszczarki krat typ MC/R

Stacja pomp Słońsk

SŁOŃSK - modernizacja pompowni woj.Lubuskie
Wykonanie prac montażowych w latach VII.2007 - III.2008 r.
 • wykonanie i dostawa szybów rurowych fi 1420 dla pomp zatapialnych ABS
 • montaż klap zwrotnych z HDPE fi 1400 mm
 • wykonanie i montaż krat wlotowych do przepompowni
 • wykonanie rurociągów technologicznych fi 1420
 • dostawa i montaż czyszczarki krat typ MC/A w sterowaniu automatycznym
 • dostawa i montaż konstrukcji wsporczej dla systemu czyszczenia krat


Trasa W_Z

Umocnienie skarp stożków przyczółkowych na wiaduktach WD-1,WD-2 i WD-3 odcinek Jabłoniowa-Kartuska w m. IV.-X.2007 w zakresie:
 • formowanie skarp nasypów
 • wykonanie schodów skarpowych
 • wykonanie umosnienia skarp kostka betonową
 • wykonanie umocnienia stożków geomatą - biologiczna zabudowa skarp

Przepompownia melioracyjna na rzece Solanka w Nowej Soli

Wykonanie prac montażowych w latach XII. 2006 - V.2007r.
 • Dostawa i montaż szybów rurowych dla pomp zatapialnych
 • montaż pomp zatapialnych firmy ABS typ
 • montaż klap zwrotnych z HDPE fi 1000 mm
 • wykonanie i montaż krat wlotowych do przepompowni
 • wykonanie i montaż systemu czyszczenia krat w sterowaniu ręcznym i automatycznym
 • dostawa i montaż czyszczarki krat typ MC/A w sterowaniu automatycznym
 • dostawa i montaż konstrukcji wsporczej dla systemu czyszczenia krat

Dwór Oliwski

Wykonanie umocnień Potoku Oliwskiego realizowanych w latach XI.2006 - V.2007r.  w zakresie:
 • regulacja koryta Potoku Oliwskiego
 • wykonanie umocnienia dna i skarp potoku materacami i gabionami
 • reprofilacja skarp potoku - zabudowa biologiczna
 • umocnienia skarp zbiornika kiszką faszynową

ŻZMiUW ELBLĄG - czyszczarki krat

Dostawa, montaż i uruchomienie mechanicznych czyszczarek krat w sterowaniu autmatycznym dla stacji pomp będących w utrzymaniu przez ŻZMiUW w Elblagu w latach 2007- 2008
 • stp. Raczki
 • stp. Nowe Dolno
 • stp. Oleśno
 • stp. KępniewoMEW Pruszcz II

Roboty kontsrukcyjne przy budowie MEW Pruszcz II w m. Pruszcz Gdański wykonanych w m. VI.-X.2005r. w zakresie:
 • roboty konstrukcyjne żelbetowe
 • wykonanie i montaż konstrukcji stalowych włazów, krat wlotowychi innych okuć
 • szybu rurowego turbyny

Stacja pomp Rozgart woj. Warmińsko-Mazurskie

Modernizacja stacji pomp nr 1C ROZGART  gm. Gronowo Elb. woj. Warmińsko-Mazurskie realizowane w latach IX.2002 - V.2005 w zakresie:
 • rozbiórka starego budynku pompowni
 •  wykonanie nowego wlotu i wylotu do pompowni
 • wykonanie i montaż systemu sterowania automatycznego pompowni i czyszcarki krat wraz z telemetrią
 • montaz pomp zatapialnych KSB o Q = 400 l/s
 • wykonanie i montaz konstrukcji wsporczej dla systemu czyszczaenia krat
 • wykonanie, montaż i uruchomienie mechanicznej czyszczarki krat w sterowaniu automatycznym
 • wykonanie umocnienia kanału dopływowego do pompowni

Stacja pomp Dęblin-Masów

   Remont i modernizacja pompowni w Dęblinie-Masów w m. Dęblin pow. Ryki w latach XI.2003 - VI.2005r.:

 • remont budynku pompowni
 • wykonanie nowych komór wlotowych
 • wykonanie kanału dopływowego z przepustem z rur HDPE 2400 mm
 • wykonanie i montaż rurociągów stalowych tłocznych fi 1000 mm
 • montaż pomp zatapialnych FLYHT P7061 o Q= 1100l/s
 • montaż armatury technologicznej (klapy zwrotne,zasuwy stalowe
 • wykonanie automatycznego sterowania zespołami pompowymi
 • przebudowa instalacji zasilającej 0,4 kV
 • mała architektura (utwardzenia, ogrodzenia oświetlenie itp.)

EW Smukała

Konstrukcja wsporcza dla czyszczarki krat i wciągnika zastawek remontowych wykonanych w m. VI. -XII.2004r. w zakresie:
 • demontaż krat wlotowych do turbin elektrowni
 • wykonanie i montaz nowych krat wlotowych
 • wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej dla systemu czyszczenia krat
 • wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej dla zastawek remontowych
 • wykonanie i montaz toru jezdnego dla czyszczarki krat
 • wykonanie i montaz toru jezdnego dla wciągnika zastawek remontowych
 • montaż linii zasilającej wraz z instalacją automatycznego sterowania czyszczarką krat
 • naprawa podestu górnej wody

Stacja pomp Krzewsk woj. Warmińsko-Mazurskie

Modernizacja stacji pomp nr 4 Krzewsk gm. Markusy woj. Warmińsko-Mazurskie w latach VIII.2003-VIII.2004 w zakresie:
 • rozbiórka starej pompowni melioracyjnej
 • wykonanie komory wlotowej i wylotowej ze ścianki G 62
 • budowa nowej pompowni
 • wykonanie i montaż rurociągu tłocznego z armaturą
 • montaż pomy zatapialnej WFP o Q = 300 l/s
 • roboty małej architektury (ogrodzenia, place i chodniki)

Pompownia przeciwpowodziowa DOBRE

Remont i modernizacja pompowni przeciwpowodziowej rzeki Wisły w m. Dobre gm. Wilków w latach XII.2002 - IX.2003r. w zakresie:
 • demontaż wyeksploatowanych pomp 
 • montaż pomp zatapialnych Flygt o Q = 756l/s każda w ilości 3 szt.
 • montaż armatury technologicznej na rurociągach tłocznych
 • montaż nowych szaf zasilająco-sterujących
 • montaż układu automatycznego sterowania
 • remont budynku pompowni
Pompownia przeciwpowodziowa Wilków

Remonti modernizacja pompowni przeciwpowodziowej rzeki Wisły - Wilków I w m. Zastów Karczmiski gm. Wilków w latach XII.2002 - IX.2003r. w zakresie:
 • demontaż wyeksploatowanych pomp pionowych WFP
 • montaż pomp zatapialnych Flygt szt. 4 o Q = 1000l/s każda
 • montaż wyposarzenia technologicznego na rurociagach tłocznych
 • montaż szaf zasilająco-sterujących pompami z autmatyką
 • roboty budowlane i mała architektura

Obiekty realizowane do 2003

Stp. pomp nr 5 Dzierzgonka gm. Markusy
Stp. pomp Osłonka gm. Nowy Dwór Gdański
Stp. pomp Przechowo/Świecie
EW Więcmierzyce gm.Grodków

 
 
Przedsiębiorstwo Melioracyjne Sp. z o.o. ul. F. Nowowiejskiego 31 a, 83-000 Pruszcz Gdański
tel.: (0-58)682-37-53, (0-58)683-17-77 fax.: (0-58)683-30-49 biuro@pmelioracyjne.pl

Jesteś 261311 oglądającym tę stronę (od 18.02.2010)